Verkostot

Hankkeemme ohjausryhmä

Professori Julie Cruikshank (University of British Columbia): Julie Cruikshank on erikoistunut muistitetotutkimukseen ja ympäristöantropologiaan ja on tehnyt tutkimusta erityisesti Alaskan, Kanadan ja Siperian alkuperäiskansojen parissa.

Professori Sirkka Heinonen, (Turun yliopisto) : Sirkka Heinonen on Suomen Tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen Helsingin yksikön johtaja ja hänen erikoisalojansa ovat erityisesti tulevaisuuden teknologiat, kestävä kehitys ja yhteisöt. Sirkka Heinonen on ollut Rooman Klubin jäsen vuodesta 2005 lähtien.

Professori Harriet Ritvo (Massachusetts Institute of Technology MIT): Harriet Ritvo on arvostettu historioitsija, jonka työ ympäristöhistorian ja ihmistieteellisen eläintutkimuksen alalla on ollut uraauurtavaa.

Dosentti Otso Suominen (Turun yliopisto): Otso Suominen on Lapin tutkimuslaitos Kevon johtaja ja eläinekologi. Otso Suomisen erikoisalaa on hirvieläinten merkitys boreaalisen vyöhykkeen yhteisöissä.

Professori Sverker Sörlin (KHT Royal Institute of Technology, Tukholma): Sverker Sörlin on Euroopan tunnetuimpia historioitsijoita, erikoisalanaan aatehistoria, ympäristölainsäädännön historia sekä arktisen alueen historia.

Hankkeemme partnerit

Prof. Brita Brenna (University of Oslo)

Prof. Iwan-Michelangelo D’Aprile (University of Potsdam)

Prof. Ullrich Kockel (Heriot-Watt University, Edinburgh)

Prof. Leila Koivunen (University of Turku)

Prof. Leena Koski (University of Eastern Finland)

PhD Susanna Lidström (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm)

FT Jukka Nyyssönen (Tromsö University Museum)

Prof. Johanna Rolshoven (Karl-Franzens-Universität Graz)

Lehtori, FT, Timo Vuorisalo (University of Turku)

Vierailevat tutkijat

Professori Liv Emma Thorsen, Oslon yliopisto, 2.5.-10.5.2018

Professori Harriet Ritvo, Massachusetts Institute of Technology, toukokuu 2017

Professori Sverker Sörlin, KTH, toukokuu 2017

PhD Timo Maran, Tartu Ülikool, 6.3.-10.3.2017

Tutkija Helena Telkänranta, Helsingin yliopisto, 2016

PhD Elisabeth Luggauer, Karl-Franzens-Universität Graz, loka-marraskuu 2016