Tuomas Räsänen

© Jussi Lehtonen
© Jussi Lehtonen

Tutkija
Yleinen historia, Turun yliopisto
tuomas.rasanen(at)utu.fi
(02) 333 5364

Tuomas Räsänen tarkastelee post doc- tutkimuksessaan  ”Trancending Animality: Iconic Animals and Finnish Society, from the 1950s to the Present” suomalaisten ikonisten villieläinten toimijuutta sekä prosesseja, joiden avulla eläinten ikonisuutta on rakennettu. Tutkimuksessa nostetaan esiin myös villieläinten merkitys suomalaisen kansallisidentiteetin rakentajina.