Taina Syrjämaa

Taina Syrjämaan yksityinen kokoelma.
Taina Syrjämaan yksityinen kokoelma.

Hankkeen johtaja
Professori
Yleinen historia, Turun yliopisto

taina.syrjamaa(at)utu.fi
(02) 333 5231

Tutkin ihmisten ja lemmikkieläinten materiaalisesti välittyneitä suhteita ja niiden muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Tutkimukseni Materialities of Urban Tameness: The Places and Belongings of Pets in Consumer Society keskittyy erityisesti ihmisten ja lemmikkieläinten jakamiin tiloihin kotona ja kaupungissa sekä yhdessäelämisen käytäntöihin muotoutuvassa kulutuskulttuurissa.

Tällä hetkellä työstän artikkelia modernista ihmis–koira -suhteesta tarkastelemalla 1890-luvun suomalaisia koiranäyttelyjä. Valmisteilla on myös toinen artikkeli kissojen liikkumisesta kaupunkimaisissa yhteisöissä. Esimerkkitapaukset ovat suomalaisia, mutta tutkittavat ilmiöt sijoittuvat laajaan, ylirajaiseen kontekstiin.