Helena Ruotsala

Professori
Kansatiede, Turun yliopisto

helena.ruotsala@utu.fi
(02) 333 5255

Poronhoito ja pohjoiset elinkeinot ovat seuranneet minua myös yliopistoelämässä. Olen aiemmin väitellyt poronhoidosta (Ruotsala 2013), ja olen tutkinut myöhemmin myös poronhoidosta eläviä puolisoita.

Tutkin tässä hankkeessa villien ja kesytettyjen eläinten, ts. poron, suden sekä porokoiran välisiä suhteita. Tutkimusalueena voi laajalti käsittää Pohjois-Kalotin, mutta tarkemmin se sijoittuu Suomen poronhoitoalueelle. Jatkossa tarkoituksenani on tehdä vertailua Pohjois-Kanadan ja Alaskan alueelle.

Porontaljoista tehty makuupussi lämmittää tutkijaa. Kuva: Helena Ruotsala.
Porontaljoista tehty makuupussi lämmittää tutkijaa. Kuva: Helena Ruotsala.

Ihmisten, porojen ja porokoirien sekä petoeläinten välinen suhde on muuttunut monella tavalla viime vuosikymmeniä. Haluan keskittyä tarkastelemaan suurpetojen (susien) ja poronhoidon välistä monimutkaista suhdetta. Mitä tämän päivän petokeskustelu esimerkiksi kertoo tämän hetken kulttuurisesta ja sosio-ekonomista tilanteesta jälkiteollisessa Suomessa? Miksi petojen, porojen ja porokoirien suhde nähdään sellaisena kuin se on? Käytän aineistona sekä vanhaa arkistoaineistoa, etnografisia kenttätöitä että petovahinkotilastoja.