Julkaisut

Eds. Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa, Routledge 2017

Animals are conscious beings that form their own perspective regarding the lifeworlds in which they exist, and according to which they act in relation to their species and other animals. In recent decades a thorough transformation in societal research has taken place, as many groups that were previously perceived as being passive or subjugated objects have become active subjects. This fundamental reassessment, first promoted by feminist and radical studies, has subsequently been followed by spatial and material turns that have brought non-human agency to the fore. In human–animal relations, despite a power imbalance, animals are not mere objects but act as agents. They shape our material world and our encounters with them influence the way we think about the world and ourselves.

This book focuses on animal agency and interactions between humans and animals. It explores the reciprocity of human–animal relations and the capacity of animals to act and shape human societies. The chapters draw on examples from the Global North to explore how human life in modernity has been and is shaped by the sentience, autonomy, and physicality of various animals, particularly in landscapes where communities and wild animals exist in close proximity. It offers a timely contribution to animal studies, environmental geography, environmental history, and social science and humanities studies of the environment more broadly.

Click here for more information.

Projektin tuottamat julkaisut

2018

Lehtonen, J. The Emerging Nature of Participatory Research in Animal-Computer Interaction. CHI2018 / Publication time and journal unconfirmed. With Clara Mancini. (forthcoming 2018)

Räsänen, Tuomas. ‘Alarmism and Denialism in Environmental Science: The Case of the Nutrient Pollution in the Baltic Sea.’ Scandinavian Journal of History (accepted, forthcoming 2018).

Ketola, Tarja, Tuomas Räsänen, and Taina Syrjämaa. ‘The Long History of Unsustainability: Inter-Species Relations Since the 1850s. Teoksessa Strongly Sustainable Societies. Organising Human Activities on a Hot and Full Earth, edited by Karl Johan Bonnedahl and Pasi Heikkurinen. London, Routledge, (accepted, forthcoming 2018).

Räsänen, Tuomas & Taina Syrjämaa. ‘Uusi eläinhistoria ja eläinten toimijuus yhteiskunnassa.’ Historia nyt! Turun Historiallisen Yhdistyksen jäsenlehti, 1/2018.

Räsänen, T. & Syrjämaa, T.: Eläinten unohdettu historia. Historia nyt! Turun Historialinen yhdistys1/2018.

Ketola, T. & Räsänen, T. & Syrjämaa, T.: The Long History of Unsustainability. Inter-species Relations Since the 1850s. – Strongly Sustainable Societies. Organising Human Activities on a Hot and Full Earth. Ed. by K. Bonnedahl & P. Heikkurinen. Routledge 2018, 23–39.

2017

Lehtonen, J. Avustajaeläinten ja ikäihmisten yhteinen tulevaisuus. Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia rakentamassa. Sananjalka 59. Suomen Kielen Seura ry, Turku. (forthcoming 2017)

Lehtonen, J. Kansatieteellinen tulevaisuudentutkimus. Lectio praecursoria 22.10.2016. Elore 1/2017, vol. 24. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. http://www.elore.fi/lectio-jussi-lehtonen/

Lehtonen, J. Avustajaeläin ja teknologia – tulevaisuus 2040. Turun yliopiston blogi 7.4.2017. https://blogit.utu.fi/utu/2017/04/07/avustajaelain-ja-teknologia-tulevaisuus-2040/

Räsänen, Tuomas & Taina Syrjämaa (eds.). Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. London: Routledge, 2017.

Räsänen, Tuomas. ‘Keep it Secret: The Environmental Effects of Nuclear Armament in the Soviet Union and the United States.’ Teoksessa Laurel Sefton MacDowell (ed.), Nuclear Portraits: Communities, the Environment, and Public Policy. Toronto: University of Toronto Press, 2017, 24–62.

Räsänen, Tuomas. ‘Does a Dead Wild Animal Have Agency? The White-Tailed Eagle as a Catalyst for an Ideational Revolution in Finland.’ Teoksessa Tuomas Räsänen & Taina Syrjämaa (eds.), Shared Lives: Animal Agency in the Global North. London: Routledge, 2017, 93–104.

Räsänen, T. & Syrjämaa, T. (toim.): Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Routledge 2017. 248 p.

Räsänen, T. & Syrjämaa, T.: Introduction.– Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Ed. by T. Räsänen & T. Syrjämaa. Routledge 2017, 1-7.

Syrjämaa, T. 2017: Spectacles of Modern Companionship. Men, Dogs and Early Finnish Dog Shows. – Shared Lives of Humans and Animals. Animal Agency in the Global North. Ed. by T. Räsänen & T. Syrjämaa. Routledge 2017, 63–77.

2016

Lehtonen, J. Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin. Doctoral dissertation. 323 p, 12 app. European Ethnology, University of Turku.

Lehtonen, J. Uusi kirja Suomen tunnetuimmasta vankilasta. Hiiskuttua. Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti. 7.11.2016. hiiskuttua.utu.fi.

Lehtonen, J. & Harri Hakamäki: Kakolan vankila 1853–2007. European Ethnology, University of Turku. 282 p.

Lehtonen, J. Vankimielisairaala Annes. In: Harri Hakamäki / Jussi Lehtonen (ed.): Kakolan vankila 1853–2007. European Ethnology, University of Turku. p. 230–237.

Lehtonen, J. Lääninvankila. In: Harri Hakamäki / Jussi Lehtonen (ed.): Kakolan vankila 1853–2007. European Ethnology, University of Turku. p. 238–245.

Lehtonen, J. Esipuhe. In: Harri Hakamäki / Jussi Lehtonen (ed.): Kakolan vankila 1853–2007. European Ethnology, University of Turku. p. 6–7.

Laakkonen, Simo & Tuomas Räsänen. ‘Cold War Science Diplomacy in the Baltic Sea Region.’ Teoksessa Poul Villaume, Ann-Marie Ekengren, and Rasmus Mariager (eds.), Northern Europe in the Cold War, 1965–1990: East-West Interaction of Trade, Culture and Security. Helsinki: Aleksanteri Institute, 2016, 25–48.

Räsänen, Tuomas. ‘Ruotsin tiede mullisti suomalaisen käsityksen Itämeren saastumisesta.’ Turun Historiallinen Arkisto (67), 2016, 32–34.
Räsänen, Tuomas. ‘Saastuminen nosti Itämeren kansallismaisemaksi.’ Uutistamo, www.uutistamo.fi, 10.3.2016.

2015

Lehtonen, J. Vertailevasta kansatieteestä eurooppalaiseen etnologiaan. In: Jaana Kouri (ed.): Askel kulttuurien tutkimukseen. Scripta Aboensia 3. University of Turku 2015. Ss. 52–58. With Timo J. Virtanen.

Lehtonen, J. Tulevaisuudentutkimuksesta. In: Jaana Kouri (ed.): Askel kulttuurien tutkimukseen. Scripta Aboensia 3. University of Turku. p. 34.

Lehtonen, J. Johdanto. In: Jaana Kouri (ed.): Askel kulttuurien tutkimukseen. Scripta Aboensia 3. University of Turku 2015. p. 52–58. With Veikko Anttonen, Pekka Hakamies and Pia Olsson.

Räsänen, T. ’Itämeren ympäristökriisi ja uuden merisuhteen synty Suomessa 1960-luvulta 1970-luvun puoliväliin.’ Monografia-muotoinen väitöskirja. Turun yliopisto, 2015.

Räsänen, Tuomas. ‘Globaali ympäristökriisi historiallisesta perspektiivistä.” Turun yliopiston ympäristöopas, koonnut Tuomas Tiainen, 2015, https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/ymparistoopas/ymparistoajattelu-ja-tutkimus/Sivut/home.aspx#kriisi.

Syrjämaa, T: Eläimen elämän merkityksellisyydestä. Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti 4/2015, 144–145. (kirja-arvio)