All posts by Tuomas Räsänen

Taina ja Tuomas historiantutkimuksen päivillä

Hankkeen tutkijoista Tuomas ja Taina organisoivat Turussa 19.-21.10.2017 järjestetyillä Historiantutkimuksen päivillä session ”Edistysusko, kestämätön kehitys ja lajien joukkotuho”. Omissa esitelmissään Taina, Tuomas sekä Tarja Ketola kolmantena esitelmöijänä puhuivat eläin- ja kasvilajien joukkotuhon taustalla olevista historiallisesti muovautuneista käytännöistä ja arvoista. Taina avasi omassa esitelmässään eläinten asemaa 1800-1900-luvun taitteen näyttelymediassa alleviivaten eläinten alisteista ja piilotettua asemaa edistysdiskurssissa; Tuomas puhui kalataloustieteen merkityksestä kalakantojen romahduksen taustalla;Tarja puolestaan esitteli sitä, miten suomalaiset metsäteollisuuden suuryritykset ovat edistysuskon retoriikkaa käyttäen oikeuttaneet laajamittaista metsäekosysteemien tuhoamista.

Uusi kirja eläinten toimijuudesta

Maineikas Routledge-kustantamo julkaisi Tuomaksen ja Tainan toimittaman kirjan ”Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North”  loppukeväällä 2017. Kirjassa kaikkiaan 21 ihmistieteisen eläintutkimuksen asiantuntijaa pohtii eläinten toimijuutta oman tutkimuksensa näkökulmasta.

Kirjan tarkemman esittelyn löydät esimerkiksi täältä kustantajan sivuilta.

Tutkijavieras Virosta

Biosemiotiikan tutkija PhD Timo Maran Tarton yliopistosta Virosta vietti projektimme vieraana viikon 6.3.-10.3.2017.

Maran piti kolme mielenkiintoista luentoa osana järjestämäämme Suunnistus humanistiseen eläintutkimukseen -luentosarjaa. Luennoissaan Maran kertoi omasta ja Tartossa useiden tutkijoiden tekemästä biosemiotiikan, zoosemiotiikan ja ekologisen semiotiikan tutkimuksesta. Vierailun viimeisenä päivänä keskustelimme tulevista yhteistyökuvioista. Päällimmäkseksi nousi ajatus laajentaa yhteistyötä järjestämällä turkulaisten ja tartolaisten tutkijoiden kesken yhteinen seminaari ehkä vuoden 2018 aikana.

Tuomas Räsänen vierailevana tutkijana Tukholmassa

Hankkeen tutkija Tuomas Räsänen oli marraskuussa 2 viikkoa prof. Sverker Sörlinin kutsumana vierailevana tutkijana Tukholmassa Kungliga Tekniska Högskolanin Environmental Humanities Laboratoryssa. Vierailu oli jatkoa Räsäsen keväällä tekemään kolmen viikon mittaiselle vastaavalla vierailulle. Räsänen tutustui Tukholmassa merikotkien tutkimusta ja suojelua käsitteleviin lähdemateriaaleihin sekä piti luennon tutkimusaiheestaan.