Tuomas Räsänen vierailevana tutkijana Tukholmassa

Hankkeen tutkija Tuomas Räsänen oli marraskuussa 2 viikkoa prof. Sverker Sörlinin kutsumana vierailevana tutkijana Tukholmassa Kungliga Tekniska Högskolanin Environmental Humanities Laboratoryssa. Vierailu oli jatkoa Räsäsen keväällä tekemään kolmen viikon mittaiselle vastaavalla vierailulle. Räsänen tutustui Tukholmassa merikotkien tutkimusta ja suojelua käsitteleviin lähdemateriaaleihin sekä piti luennon tutkimusaiheestaan.