Ihmisellä ja eläimellä on yhteinen menneisyys. Myös tulevaisuutemme on yhteinen. Eläimet ovat toimijoita yhteiskunnassamme, ovat ne sitten lemmikkejämme, avustajiamme, kotieläimiämme tai villieläimiä metsissämme. Samaan aikaan kun lemmikkien ja ihmisten välinen suhde on muuttunut läheisemmäksi, kaupungistuminen ja maatalouden tehokkuuden lisääntyminen ovat erkaannuttaneet ihmistä entistä enemmän koti- ja villieläimistä. Kuitenkin kaikkien eläinten ja ihmisten vuorovaikutus muokkaa yhteiskuntaamme ja näkemyksiämme maailmasta. Luonnon monimuotoisuuden ollessa uhattuna eläinten toimijuuden tunnustaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Eläinten toimijuutta tulee lähestyä keinoin, jotka ovat aiempaa vähemmän ihmiskeskeisiä ja joiden avulla ihmisen ja eläimen välille syntynyt vastakkainasettelu voidaan kyseenalaistaa.
Lue lisää hankkeemme sisällöstä »